Tietoa minusta

Olen seitsemän lapsen äiti, koulutukseltani terveydenhoitaja. Perhepäivähoitajana olen toiminut vuodesta 2014 alkaen. Kotona asuu vielä neljä 10-18-vuotiasta lasta. Meillä asustaa myös koira, australian labradoodle Sulo. Sulo viettää päivät pääosin eri tiloissa kuin hoitolapset. Itse olen koira-allergikko mutta sietänyt tätä allergiaystävällistä rotua hyvin.

Arvot

Tärkeitä arvoja minulle ovat turvallisuus, luotettavuus ja välittäminen. Tavoitteena on laadukas varhaiskasvatus antaen lapselle rakkautta ja myös rajoja syliä säästämättä. Hoidon perustana on turvallinen perushoito, jossa toistuu säännöllinen päivärytmi. Perhepäivähoidossa lapsi saa kodinomaista varhaiskasvatusta, joka tapahtuu jatkuvasti pienryhmässä, jossa lapsi saa yksilöllistä hoitoa ja kasvatusta.

Leikki on lapsen työtä ja sille annan tilaa mutta järjestän myös ohjattua toimintaa: musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja, satuhetkiä, luontoon tutustumista ym. lasten ikätaso huomioon ottaen. Toiminnassa otan huomioon lapsilähtöisyyden; lasten yksilölliset, tarpeet, toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Toimintaa ohjaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ja Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma sekä kullekin lapselle laadittava varhaiskasvatussuunnitelma.

Yksityinen perhepäivähoito on Jyväskylän kaupungin valvomaa varhaiskasvatusta.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita