Tietoa minusta

Olen seitsemän lapsen (syntyneet 1998 - 2012) äiti. Koulutukseltani olen terveydenhoitaja. Perhepäivähoitajana olen toiminut vuodesta 2014 alkaen. Lapsista kotona asuu vielä kuusi, nuorimmainen on esikoululainen. Meillä asustaa myös koira, australian labradoodle Sulo. Itse olen koira-allergikko mutta sietänyt tätä allergiaystävällistä rotua hyvin.

Arvot

Tärkeitä arvoja minulle ovat turvallisuus, luotettavuus ja välittäminen. Tavoitteena on hoitaa lasta antaen lapselle rakkautta ja myös rajoja syliä säästämättä. Hoidon perustana on turvallinen perushoito, jossa toistuu säännöllinen päivärytmi. 

Leikki on lapsen työtä ja sille annan tilaa mutta järjestän myös ohjattua toimintaa: musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja, satuhetkiä, luontoon tutustumista ym. lasten ikätaso huomioon ottaen. Toiminnassa otan huomioon lapsilähtöisyyden; lasten yksilölliset, tarpeet, toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Toimintaa ohjaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ja Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma sekä kullekin lapselle laadittava varhaiskasvatussuunnitelma. 

Yksityinen perhepäivähoito on Jyväskylän kaupungin valvomaa varhaiskasvatusta.